Kokousasiakirjat 2015

Vuosikokoukset

Kevätkokous
7.5.2015, Helsinki

Syyskokous
26.11.2015, Helsinki
Seminaari esitykset

Hallituksen kokoukset

25.10.2015

24.8.2015

19.5.2015 - ylimääräinen kokous

18.3.2015

21.1.2015