Kokousasiakirjat 2016

Vuosikokoukset

Kevätkokous
23.5.2016

Syyskokous
18.11.2016
Hallituksen kokoukset

13.1.2016

6.4.2016

11.10.2016